Používanie detských autosedačiek v zahraničí

KrajinaPoužitie detských sedačiek a zádržných systémov
BulharskoBGDetské sedačky nie sú povinné, deti do 12 rokov nesmú cestovať na predných sedadlách. Vo všeobecnosti však doporučujeme aj v týchto krajinách použiť pre deti do veku 10-12 rokov detskú sedačku.
Česká republikaCZDetské zádržné systémy sú povinné od 1. 7. 2006 na všetkých typoch komunikácií (aj v obciach) pre deti s hmotnosťou do 36 kg a telesnej výšky 150 cm, nerozhoduje vek (pri väčšej telesnej výške alebo vyššej hmotnosti, dieťa už nemusí byť v detskom zádržnom systéme) Za autosedačku sa považuje aj tzv. vajíčko a sedák, ak budú použité zároveň s bezpečnostným pásom. Do 1. mája 2008 platí výnimka, ktorá povoľuje vo vozidlách zabezpečujúcich prepravu detí do škôlky, školy alebo na športové, kultúrne či spoločenské akcie, že deti do 3 rokov nemusia byť v autosedačkách. Detí môže byť dokonca viac ako je stanovený počet sedadiel, nemusia byť ani pripútané, pričom rýchlosť vozidla nesmie prekročiť 70 km/h.
FínskoFINDeti do telesnej výšky 135 cm musia používať v automobiloch detskú sedačku alebo zádržný systém. Ak nie je možné sedačku namontovať, môžu sa deti staršie ako 3 roky prepravovať len na zadnom sedadle. Deti do 3 rokov je bez sedačky zakázané prepravovať. Výnimku majú len vozidlá taxislužby. Povinnosť použiť detské sedačky platí aj pre dodávky a nákladné vozidlá.
FrancúzskoFPovinné sú detské sedačky pre vozidlá registrované vo Francúzsku a to pre deti do 10 rokov. Pre turistov nie sú zvláštne pokyny, v každom prípade však musí dieťa mladšie ako 10 rokov sedieť na zadnom sedadle a byť zabezpečené bezpečnostným pásom, ktorý ho skutočne môže chrániť (napr. dvojbodový pás na strednom sedadle)
MoldavskoMDDetské sedačky alebo špeciálne zabezpečovacie zariadenie je povinné v prípade, že bude prevážané dieťa mladšie ako 12 rokov menšie ako 150 cm na prednom sedadle. Inak deti do 12 rokov a menšie ako 150 cm nesmú sedieť na predných sedadlách.
NemeckoDDetské sedačky alebo špeciálne zabezpečovacie zariadenie je povinné len v prípade, že bude prevážané dieťa mladšie ako 12 rokov alebo a menšie ako 150 cm na prednom sedadle. V prípade porušenia hrozí pokuta 50 EUR. Deti smú cestovať na zadných sedadlách bez zádržného systému, pokiaľ všetky bezpečnostné pásy už boli použité.
RakúskoADeti menšie ako 150 cm a mladšie ako 14 rokov, musia byť vo vozidle zabezpečené vlastným bezpečnostným zariadením (autosedačkou alebo sedákom) a to aj na zadných sedadlách. Pre osoby staršie ako 14 rokov, ale menšie ako 150 cm nie je toto zariadenie povinné, ale doporučené. Ak by trojbodový bezpečnostný pás zasahoval dieťaťu staršiemu ako 14 rokov cez krk, je povinná aj sedačka alebo sedák. Osoba mladšia ako 14 rokov, ale vyššia ako 150 cm môže použiť bezpečnostné pásy pre dospelých. V aute môže byť len toľko detí, koľko miest je vybavených bezpečnostnými pásmi. Na prednom sedadle môžu byť umiestnené deti len ak je vypnutý airbag. Vo všeobecnosti sa neodporúča použiť. Pokiaľ nie sú na zadných sedadlách inštalované bezpečnostné pásy, od vyššie uvedeného sa na základe Viedenskej dohody upúšťa. Tieto nariadenia platia aj pre cudzincov prechádzajúcich s deťmi cez Rakúsko. Pri porušení tohto predpisu hrozí pokuta 150 EUR. Polícia má právo zakázať vodičovi pokračovať v jazde, pokiaľ nevybaví vozidlo príslušnou autosedačkou alebo sedákom.
RumunskoRODetské sedačky nie sú povinné, deti do 12 rokov nesmú cestovať na predných sedadlách. Vo všeobecnosti však doporučujeme aj v týchto krajinách použiť pre deti do veku 10-12 rokov detskú sedačku.
SlovenskoSKPovinné používanie detských autosedačiek začína 1. júnom 2007. Sú povinné vo všetkých vozidlách vybavených najmenej štyrmi kolesami určenými na prepravu cestujúcich (kategórie vozidiel M1, M2. M3, podľa zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách). Každé dieťa do výšky 150 cm a do hmotnosti 36 kg musí byť umiestnené v certifikovanej detskej sedačke. Ak dieťa prevyšuje výškou alebo hmotnosťou túto hranicu musí byť pripútané bezpečnostným pásom. Detskú autosedačku, resp. detský zádržný systém, musí mať každé vozidlo, ktoré je vybavené bezpečnostnými pásmi a prepravujú sa v ňom deti.Ak vozidlo nemá na zadnom sedadle bezpečnostné pásy (staršie typy vozidiel – od roku 1986 boli povinné bezpečnostné pásy na zadných sedadlách aj na vozidlách dovážaných na Slovensko) deti do 3 rokov sa nesmú sa v takýchto vozidlách prepravovať !Preprava bez detskej sedačky – len v obci a len deti staršie ako 3 roky na zadných sedadlách pripútané bezpečnostnými pásmi vtedy, ak vozidlá kategórie M1 a N1 tieto detské zádržné systémy nemajú alebo je ich vo vozidle málo alebo ak sa už 2 deti prepravujú v sedačkách a z priestorových dôvodov nie je možné ďalšiu umiestniť.Deti do 12 rokov a do telesnej výšky 150 cm sa môžu na predných sedadlách automobilov prepravovať len vtedy ak vozidlo je vybavené vpredu bezpečnostnými pásmi a dieťa sedí v zádržnom systéme pre ne určenom.Prednostne by sa mali na prepravu detí použiť zadné sedadlá vybavené bezpečnostnými pásmi
ŠpanielskoEDeti mladšie ako 12 rokov nesmú sedieť na predných sedadlách, pokiaľ dieťa nesedí v sedačke. Sedačky sú povinné pre deti do 10 rokov.
ŠvajčiarskoCHSedačka sa odporúča pre deti do 7 rokov. Deti od 7 do 12 rokov by mali mať upravené bezpečnostné pásy.
TalianskoIOsoba mladšia ako 12 rokov a menšia než 150 cm musí byť zaistená zodpovedajúcim systémom. Dieťa do 3 rokov musí byť zaistené v autosedačke. Deti do 3 rokov môžu cestovať v zadnej časti automobilu bez ochranného systému, pokiaľ ním vozidlo nie je vybavené len ak sú sprevádzané osobou staršou ako 16 rokov.